Machineveiligheid

Machineveiligheid

“Machineveiligheid verdient meer dan alleen advies”              

De Arbo-wet verplicht werkgevers hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Voor zowel fabrikanten als eindgebruikers geldt dus dat alle arbeidsmiddelen en machines moeten voldoen aan de Arbeidsmiddelen- en machinerichtlijnen respectievelijk (2009/104/EG) en (2006/42/EG). Tumakon engineering & machinebouw heeft ruime ervaring in het ontwerpen en bouwen van machines. Dit komt van pas bij onze verschillende diensten gerelateerd aan (machine)veiligheid:

Uitvoering RI&E (arbeidsmiddelen)

Voldoen uw huidige machines en arbeidsmiddelen wel aan de minimale eisen volgens de richtlijn arbeidsmiddelen? Periodieke toetsing voorkomt mogelijk onveilige situaties. Tumakon engineering & machinebouw helpt u bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie en het treffen van de daaruit voortvloeiende technische maatregelen. Wij ontzorgen u van analyse tot en met realisatie!

Meer weten over het uitvoeren van een RI&E?

Conformiteitscontrole

Nieuwe machines en installaties dienen voor ingebruikname te worden getoetst op veiligheid. Werkgevers zijn verplicht veilige arbeidsmiddelen in te kopen voorzien van een CE-markering. Echter, niet iedere fabrikant voert deze controle volgens de richtlijnen uit! Tumakon engineering & machinebouw toetst voor ingebruikname of uw machine aan de huidige normen en eisen voldoet. Dan weet u zeker dat u goed zit!

Meer weten over onze conformiteitscontroles? Neem contact op!

CE-markering

Werkgevers zijn regelmatig fabrikant zonder zich hiervan bewust te zijn. Bij het bouwen, ingrijpend wijzigen of importeren van buiten de EER van machines wordt de samensteller volgens de machinerichtlijn aangemerkt als fabrikant. Dit betekent dus ook de verantwoordelijkheid en verplichting van de fabrikant. Regelmatig blijken werkgevers hier niet aan te voldoen.

Tumakon engineering & machinebouw kan u ontzorgen en/of begeleiden bij het CE-markeren van uw machine.. Wij voeren een risicobeoordeling uit conform de eisen uit de richtlijn en stellen de verplichte gebruikershandleiding op en stellen samen met u het technisch dossier samen. Hierbij combineren wij onze kennis van wet- en regelgeving met de pragmatiek van een moderne machinebouwer.

  • RI&E
  • Technisch constructie dossier
  • Handleiding

Wilt u meer weten over CE-markering? Neem contact op met onze adviseurs!

CE-coördinatie

Bij grote projecten met betrekking tot machines en installaties zijn vaak meerdere partijen betrokken. Hierbij is het vaak niet duidelijk welke partij verantwoordelijk is voor de (overkoepelende) CE-markering. Tumakon engineering & machinebouw kan al in een vroeg stadium hulp bieden door de rol van CE-coördinator op zich te nemen. Hierdoor worden onduidelijkheden gedurende het traject voorkomen en bent u wat betreft CE-markering volledig ontzorgd.

Neem contact met ons op voor meer informatie over Tumakon engineering & machinebouw als CE-coördinator.

Adviseurs die niet aan de kant blijven staan…

Virtuele tour

360

Over Tumakon

Tumakon ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Hierbij gaat Tumakon breed te werk: haalbaarheidsstudies, analyses, calculaties, ontwikkeling en engineering. Dit is gedegen voorwerk, dat Tumakon in de regel afrondt met het turn-key leveren en in bedrijf stellen van een machine.

© 2016 Tuinte groep. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search