Nieuws

Previous Next

Tumakon heeft de engineering en de realisatie van enkele expandeertafels, dat honingraatkarton expandeert en fixeert tot het juiste formaat, voor haar rekening genomen. Het betreft verschillende types “Expanders”. Aan de voorzijde van de tafel van de expander is de breedte van het karton handmatig verstelbaar. Het honingraat karton wordt d.m.v. een rem tegengehouden, terwijl het karton d.m.v. no-crush rollen over de tafel wordt getrokken, waardoor het expandeert. Het transport van het karton geschiedt d.m.v. roller sets (elke set bestaat uit een aangedreven onderroller en een bovenroller, welke is voorzien van no-crush rollen).

In de praktijk ben ik een bord met de opdruk “This machine has no brain, use your own.” bij productiebedrijven tegengekomen. Dit is even grappig als serieus bedoeld. Veiligheidswaarschuwingen kunnen belerend overkomen en als betuttelend worden ervaren met een denkbaar averechts effect op gedrag omtrent veiligheid. Met het genoemde bord wordt er óók gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. Een onderdeel van veiligheid is inderdaad gedrag, maar het is naar mijn idee te kort door de bocht om de veiligheid van personen over te laten aan hun denken, handelen en verantwoordelijkheid.

Machineveiligheid heeft een aantal vaste stappen om een veilig eindresultaat te bereiken. Mede aan de hand van richtlijnen (wetgeving) en normen wordt een passend advies opgesteld. Het advies bestaat doorgaans uit een aantal praktisch toepasbare punten op volgorde van effectiviteit. Kort samengevat komt het cryptisch neer op aanpassen van de bron, collectief mechanisch (afscherming), collectief elektrisch (afscherming met veiligheidsbesturing), organisatorisch actief (licht-/geluidssignaal) en organisatorisch passief (pictogrammen). De effectiviteit van de maatregel neemt op volgorde af omdat het genegeerd kan worden. Een handleiding en pictogram kan eenvoudig worden genegeerd, waarbij afscherming redelijkerwijs niet genegeerd kan worden. Pas aan het einde van de keten van reducerende maatregelen is gedrag van personen acceptabel als reducerende maatregel.

Het is zeer belangrijk dat bij het opstellen van een advies het profiel van de gebruiker wordt beoordeeld. Een slijptol is, ondanks de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, een erg gevaarlijk stuk gereedschap. Bij gebruik van een slijptol wordt een groot beroep gedaan op de kwalificaties van de gebruiker. Hiermee is het ook denkbaar dat niet iedereen een slijptol verantwoord kan gebruiken. Ondanks dat het gevaar van een slijptol even groot is, is het risico voor een (ervaren en getrainde) vakman kleiner dan bij een (onervaren niet getrainde) scholier.

Nu de vakantietijd aangebroken is, is het denkbaar dat tijdelijk vervangend personeel ingezet wordt om de taken van vast personeel tijdelijk uit te voeren. De vraag hierbij is of de oorspronkelijke risico inventarisatie en evaluatie ook van toepassing is op de kwalificaties van het tijdelijk personeel. De kans is aanwezig dat een tijdelijke vervanger onvoldoende training en ervaring heeft waardoor er een verhoogde kans is op een ongeval.

"Komt uw RI&E overeen met het profiel van uw (tijdelijke) medewerker?”

 Er zijn bedrijven die medewerkers met een verstandelijke beperking ruimte bieden om bij te dragen aan het arbeidsproces. In dit geval moet er beslist gekeken worden of er extra risico’s van toepassing zijn waar passende reducerende maatregelen nodig zijn. Het zou bijzonder sneu zijn als de werkgever haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en er toch een ongeval plaatsvind dat voorkomen had kunnen worden.

De boodschap die ik met bovenstaande over wil brengen is dat ik productiebedrijven bewust wil maken van het risico dat schuilt in het type operator. Mijn advies is om de risico inventarisatie en evaluatie te controleren of het profiel van het type medewerker juist is, ook bij tijdelijk/vervangend personeel. Als het profiel van de medewerker niet overeenkomt met het profiel volgens de risico inventarisatie en evaluatie, of de risico inventarisatie en evaluatie ouder is dan vier jaar of geheel ontbreekt (!), er reden is tot actie.

"Ik ben Jacob Reiding, adviseur machineveiligheid en CE bij Tumakon engineering en machinebouw (onderdeel van de Tuinte groep). Als speciaal machinebouwer zijn wij bekend met het praktijkgericht oplossen van veiligheidsvraagstukken bij machines in vele vormen en maten. Als u een vraagstuk heeft omtrent machineveiligheid en een praktische en werkbare oplossing wilt in plaats van een “dik juridisch document”, kan ik u wellicht van dienst zijn. Fabrikanten kunnen bijvoorbeeld ontzorgd worden door het opstellen van een risicobeoordeling tot het uitvoeren van een compleet CE traject. Ook is het (periodiek verplicht) uitvoeren van een risico inventarisatie evaluatie voor productiebedrijven erg gebruikelijk. Naast deze basis diensten kan een stoptijdmeting en bijvoorbeeld een in situ EMC meting worden uitgevoerd. Ik ben telefonisch bereikbaar via +31(0)547-335350"

EATON ZET HEK OPEN VOOR MACHINEVEILIGHEID-CONSULTANCY TUMAKON

Voor verbetering van de veiligheid van machines is draagvlak bij de operators cruciaal. Anders gaan de risicoreducerende maatregelen niet werken. Eaton ging daarom vier jaar geleden voor het Machine Guarding-project in zee met z’n vertrouwde machinebouwer Tumakon engineering & machinebouw. Die verwelkomde Eaton als launching customer voor zijn op dat moment nieuwe consultancy-aanbod voor machineveiligheid.

Previous Next

CE markering is net als een verzekering; je merkt het belang ervan pas als het er niet is. Om die reden wordt er soms, onterecht, te weinig aandacht aan CE besteed. Want de gevolgen worden pas merkbaar als het mis gaat, ofwel als er een ongeval plaatsvindt als gevolg van onveilige machines. Bij een ongeval zorgt dit vaak voor (veel) persoonlijk leed. Daarnaast kan een ongeval door een onveilige machine bijvoorbeeld ook financiële gevolgen hebben voor de werkgever zoals imago schade, uitbetalen van smartengeld en dergelijke.

Vorige week (15 t/m 19 juni) was het de week van de RI&E. De inspectie SZW heeft diverse bedrijven benaderd om de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) op te sturen inclusief het bijbehorende plan van aanpak. De inspectie SZW stuurt met deze actie aan op de naleving van de wettelijke verplichting op het gebied van Arbozorg.

Virtuele tour

360

Over Tumakon

Tumakon ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Hierbij gaat Tumakon breed te werk: haalbaarheidsstudies, analyses, calculaties, ontwikkeling en engineering. Dit is gedegen voorwerk, dat Tumakon in de regel afrondt met het turn-key leveren en in bedrijf stellen van een machine.

© 2016 Tuinte groep. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search