Projecten

Filling and Sealing unit | supercondensatoren

Filling and Sealing unit | supercondensatoren

Voor IMS uit Almelo heeft Tumakon een Filling and Sealing unit ontwikkeld. In de Filling and Sealing unit wordt een productiestrip met 12 supercondensatoren gevuld met dispensievloeistof (elektroliet) en dichtgeseald. De condensatoren komen na filling en sealing uit de lijn en vinden hun vervolg in het verdere proces.

Een productiestrip wordt aan het begin van de cyclus in een carrier geplaatst. De carrier wordt verplaatst door middel van een servo gestuurde prime mover, welke een positioneer nauwkeurigheid van .05 millimeter heeft. Na correcte positionering worden de supercondensatoren gevuld en dichtgeseald. Tijdens het sealen wordt de kern van de pocket gekoeld. Er vinden in het proces twee dispense stappen plaats, met een ‘pre topseal’ en een ‘final topseal’. De strip met condensatoren wordt getest en vervolgens worden deze gescheiden van de carrier. De carrier gaat op de retourband terug. De cyclustijd van de complete machine bedraagt vier seconden.

Het sealen gebeurt op een zodanige manier dat er geen vloeistoffen weglekken of verdampen. Daarnaast vinden alle processtappen plaats in een afgesloten ruimte, een zogenoemde glovebox, met 15 millibar stikstof overdruk. De glovebox zorgt er voor dat er geen omgevingslucht in aanraking komt met het medium waarmee producten gevuld worden en eventuele giftige dampen verdwijnen hierdoor niet in de omgeving.

Date

25 februari 2016

Categories

Semiconductor

Virtuele tour

360

Over Tumakon

Tumakon ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Hierbij gaat Tumakon breed te werk: haalbaarheidsstudies, analyses, calculaties, ontwikkeling en engineering. Dit is gedegen voorwerk, dat Tumakon in de regel afrondt met het turn-key leveren en in bedrijf stellen van een machine.

© 2016 Tuinte groep. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search