Projecten

Ontwikkeling Valve assemblage machine Vernay

Ontwikkeling Valve assemblage machine Vernay

Voor onze klant Vernay heeft Tumakon een machine opgeleverd voor het volledig geautomatiseerd assembleren van kleppen voor de automotive industrie. In samenwerking met Vernay heeft Tumakon alle specificaties, evenals positioneringen en bewegingen in kaart gebracht. Hierna is het vervolgtraject volgens de TumaSolve projectmethodiek in gang gezet, waarbij doorlooptijd, kostprijs en functionele specificaties nauwgezet gemonitord worden.

De complexiteit bij dit project zat hem vooral in de spanningsvelden tussen positioneer nauwkeurigheid, takt tijd, het assembleren van zeer kleine onderdelen, productiebetrouw-baarheid en de onderhoudsvriendelijkheid van de machine.

O.a. een veertje met een draaddikte van 0,13 mm en een deels rubber afsluiter, moeten volautomatisch worden geassembleerd tot een klepje van Ø 5,6 en 9,2 mm hoog. De machine voert zes onderdelen automatisch toe en assembleert deze tot het eindproduct. Een draaitafel met 16 stations, voorzien van fixtures, takt elke 6 seconden en levert een gelast en volledig getest klepje af (4.800 stuks per 8 uur).

Met de langdurige ervaring bij Tumakon zijn onder andere met kracht gestuurd laserlassen (2x) en functionele teststations (3x) ontwikkeld. Deze essentiële modules zijn vooraf geproduceerd en functioneel getest om deze bewerkingen aan de klep goed te kunnen testen. Daarnaast zorgen Pick & Place units met diverse pneumatische grippers voor het plaatsen van de onderdelen. Uiteindelijk wordt het klepje volautomatisch in een tube (=verpakking) geplaatst, waardoor de assemblage bij de eindklant optimaal verloopt. Alle productiedata van de machine wordt gelogd, zodat er altijd een online status van de machineperformance beschikbaar is en deze ook nadien kan worden opgevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Snijders (rsn@tumakon.com), sales manager Tumakon.

Detail machine Vernay

Date

14 april 2017

Categories

Automotive

Virtuele tour

360

Over Tumakon

Tumakon ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Hierbij gaat Tumakon breed te werk: haalbaarheidsstudies, analyses, calculaties, ontwikkeling en engineering. Dit is gedegen voorwerk, dat Tumakon in de regel afrondt met het turn-key leveren en in bedrijf stellen van een machine.

© 2016 Tuinte groep. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search